A Scrum alapértékek fontossága

A Scrum bevezetése során a vállalatoknak mélyebben kell megérteniük a Scrum alapértékek és elvek fontosságát a hosszú távú siker érdekében.

Amikor egy vállalat először elkezd átállni a Scrumra, akkor a kezdeti sikerek energiát adnak és növelik a lelkesedést a csapatban. Jobb együttműködést eredményez a csapattagok között és hatékonyabb kommunikációt az érdekeltek felé a Sprint Review-n keresztül.

Ugyanakkor ezek a kezdeti győzelmek szerények, és egy idő után a folyamat elején érezhető lelkesedés csökken. A Scrum új szókincset és viselkedésmódot hoz magával, amit a vállalat saját tevékenységei köré kell beépíteni. Az alkalmazottak elkötelezettségét vizsgáló felmérések ugyanazokról a problémákról számoltak be, amelyeket a Scrummal próbáltak megoldani: a döntéshozatal tisztázatlansága; gyakori megszakítások az átállásban; és a felelősségvállalás érzésének hiánya.

Ezen a ponton, amikor egy vállalat közelebbről megvizsgálja, hogy mi nem működik a Scrummal, meglepő következtetésre juthat: a probléma nem magával a Scrummal van, hanem azzal, hogy a Scrum elfogadása csak felszínes, és hiányoznak azok az alapértékek, amelyek nélkül a Scrum nem teljesíti a hozzá fűzött reményeket.

Scrum alapelvek és út a Scrum alapértékek eléréséhez

A Scrum alapértékek elfogadtatása, vagy jobban kifejezve megértetése nagyon nehéz. Nem egyértelmű, hogyan lehet rávenni az embereket, hogy egy bizonyos (számukra új) értékrend szerint viselkedjenek. Minél inkább ráerőltetjük valakire az értékeket, annál valószínűbb, hogy elutasítja azokat. Képzeljük el, hogy a coach ezeket mondja folyamatosan a csapatnak: „kötelezd el magad az ellenőrzés és az alkalmazkodás mellett!”; „legyen bátorságod átláthatóan felülvizsgálni a Sprintet!”; „használd a Daily Scrumot arra, hogy a Sprintben folyó munkára koncentrálj, ne pedig a saját státuszodra!”; „beszélj nyíltan arról, hogy milyen nehéz a Scrum elfogadása a Scrum Masterrel!”; „tiszteld a PO tekintélyét még akkor is, ha a vezérigazgató beront!” – nem valószínű, hogy jó eredményeket fog elérni.

A Scrum újraindítására vonatkozó stratégiai döntéssel együtt járnak a taktikai döntések is, amelyek a csapattagok képzésébe való újbóli energia befektetést, valamint a Scrum bevezetésére tett korábbi kísérletek alapján történő ellenőrzést és alkalmazkodást célozzák meg. Ezen a ponton szükség van arra, hogy a szervezet átvegye a Scrum alapértékek minél nagyobb részét, de mivel ezeket nagyon nehéz megtanítani, ezért első lépésként könnyebb lehet, ha a Scrum alapelvekre összpontosít a csapat, mivel a hipotézis szerint az elvek sikeres betartása az értékek elfogadásához vezethet.

De mik is azok a Scrum alapelvek? A Scrum három pillérével (átláthatóság, ellenőrzés és alkalmazkodás) és öt értékével (elkötelezettség, bátorság, összpontosítás, nyitottság és tisztelet) ellentétben a Scrum alapelvek nem szerepelnek ilyen explicit módon a Scrum-útmutatóban

Az elvek a keretrendszer (események, szerepek és tárgyak halmaza) és az értékek (viselkedési jellemzők) között helyezkednek el. Például könnyen tarthatunk Sprint Retro-t a Sprint végén a megfelelő időkeretben, de ha a csapat nem vállalja magára az alkalmazkodást (szemben a puszta ellenőrzéssel), akkor semmi sem fog javulni.

A hét alapelv pedig a következő:

  • Önszerveződés 
  • A csapat mérete és összetétele 
  • A kész azt jelenti, hogy kész
  • Felhatalmazott PO-k
  • Szolgáló-vezető Scrum Masterek 
  • Csapat felelősségvállalása az adaptációért 
  • Üzleti érték biztosítása

Ha ezek az elvek nem érvényesülnek, az azt jelzi, hogy nem a megfelelő értékek vezérlik a csapatot (és általában az egész szervezetet). Ennek az áthidalására egy jó módszer lehet a konkrét elvek köré csoportosuló beszélgetés, ami az értékek fokozott elfogadására ösztönzi a csapatot. A cikk második részében részletesen is bemutatjuk ezeket az elveket és a gyakorlati alkalmazásukat. 

A sorozat alapjául szolgáló cikk ezen a linken érhető el.

Tetszett? Akkor ezeket is nézd meg: